Ko Rehua Tauā mātau. He tauā hei whakamana te iwi māori i roto i ngā mahi hikohiko. Mēnā he tohu me he waitohu mōhou, mā tātau e hāpai. Mēnā he taupānga kei ō wawata, mā to tatau hā e whakaora.

Rehua Tauā is a creative company specialised in creating in the digital space. We are māori and passionate about strengthening māori as a whole. We can help you with Web design, Digital design, Print design, Branding, Mobile apps, Content creation, Strategy and Development.

Kōrero mai